Profesjonalni pełnomocnicy

W ramach współpracy z adwokatami w Polsce, w Niemczech i Austrii przejmujemy zarówno postępowanie przedsądowe, ugodowe, sądowe, zabezpieczające, upadłościowe, nieprocesowe i windykacyjne według prawa obowiązującego w danym państwie.