Tłumaczenia niemieckie przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe sporządzane są przez tłumacza wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.

    W zakresie tłumaczeń przysięgłych świadczymy następujące usługi:
  • sporządzamy oraz poświadczamy tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski, z języka polskiego na język niemiecki,
  • sprawdzamy oraz poświadczamy tłumaczenia sporządzone przez inne osoby;
  • sporządzamy poświadczone odpisy pism w języku niemieckim, sprawdzamy oraz poświadczamy odpisy pism, sporządzonych w języku niemieckim przez inne osoby;

Tłumaczenia przysięgłe pisemne

Tłumaczenia przysięgłe ustne