Informacje o mnie

Założycielka firmy Kamila Pundyk jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Uzyskała tytuł magistra prawa oraz Bachelor (LL.B) i Master of German and Polish Law (LL.M). W trakcie studiów brała udział w programie stypendialnym Erasmus Lifelong Learning Programme na wydziale prawa Uniwersytetu w Wiedniu. W trakcie pobytu w Wiedniu zdobyła certyfikat z prawa technologii oraz odbyła praktykę w Kancelarii Adwokackiej u Dr Klausa Oblina (Attorney at Law), specjalizującej się w międzynarodowym prawie gospodarczym. Po studiach otrzymała stypendium na staż w ramach Leonardo da Vinci Programme (Europass Mobility), gdzie odbyła staż w międzynarodowej Kancelarii Adwokackiej Harnisch & Partner w Berlinie. Kamila Pundyk została dopuszczona do studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Göttingen (Georg- August – Universität) i pisze pracę z zakresu nieuczciwych praktyk handlowych.