Umowy

KPKJuris świadczy także usługi z zakresu sporządzania oraz opiniowania umów, doradztwa związanego z wykonywaniem i egzekwowaniem umów, pomocy w rozwiązywaniu, wypowiadaniu i wygasaniu umów, jak również negocjujemy umowy w całym procesie związanym z ich zawieraniem.