Sprawy karne

W sprawach karnych świadczymy profesjonalną pomoc prawną w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym przed sądami wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym.

Reprezentujemy zarówno osoby podejrzane, oskarżone, jak i pokrzywdzonych (w tym osoby fizyczne, jak i osoby prawne).