Prawo wspólnot mieszkaniowych

Zajmujemy się reprezentacją wspólnot mieszkaniowych w sprawach związanych z ich działalnością i funkcjonowaniem, w tym do opiniowania oraz przygotowywania stosownych uchwał, a także w postępowaniach prowadzonych w związku z tym przed organami administracji oraz przed sądami powszechnymi.