Prawo pracy

W ramach prawa pracy świadczymy usługi zarówno dla przedsiębiorstw, spółek handlowych oraz osób fizycznych. Dla przedsiębiorstw opracowujemy regulaminy pracy i wynagradzania. Sporządzamy także instrukcje bezpieczeństwa i pozostałe wymagane przez prawo dokumenty. Opracowujemy wzorce umów o pracę oraz innych dokumentów przy zawieraniu umów. Nadzorujemy zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę. Ponadto sporządzany i opiniujemy umowy o pracę. Podejmujemy się reprezentacji w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy. W przypadku firm i spółek oferujemy stałą obsługę prawną w ramach prawa pracy.