Obsługa prawna firm i spółek handlowych

Świadczymy stałą obsługę prawną dla przedsiębiorstw oraz spółek handlowych. W ramach tej obsługi opracowujemy dokumentację na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia (projekty uchwał i protokołów), reprezentujemy spółki przed organami rejestracyjnym, jak również bierzemy udział w walnych zgromadzeniach w charakterze pełnomocnika.

W trakcie współpracy dokonujemy analizy przepisów prawnych oraz ustaw dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Prowadzimy sprawy pracownicze i bierzemy udział w negocjacjach handlowych.

Ponadto, analizujemy i sporządzamy umowy handlowe oraz wszelką dokumentację handlową.

Dla przedsiębiorstw oraz spółek handlowych, które współpracują z kontrahentami niemieckimi oferujemy dodatkowo językowo-prawną obsługę, która polega między innymi na opiniowaniu, windykacji wierzytelności w Niemczech, prowadzeniu spraw sądowych w Niemczech, sprawdzaniu rejestrów oraz dokonywaniu wszelkich tłumaczeń (ustnych oraz pisemnych).